BUTIK    Hvem    Kontakt   

Update:: Hvor der står dk1992 er der brugt 1992 oversættelsen, men ellers vil der så vidt muligt blive brugt 1871gt/1819nt.

Bibelteksten bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. © Det Danske Bibelselskab 1992

Apostolisk tjeneste

Bibelen

Udsigt over vore danske bibeloversættelser.pdf

Bøn

Bønnens og troens begrænsning (dk1992)
Manglende bønnesvar

Daglig kamp

Herrens glæde er jeres styrke (dk1992)
Uventet hjælp (dk1992)

Evangelisation

Det femte evangelium (dk1992)

Evangelisk tjeneste

Græsk

Lær lidt græsk (dk1992)

Gud

Hørt rygter om Gud (dk1992)

Gud er herliggjort i os...

....når vi er mest tilfredsstillet i Ham (dk1992)

Guds omsorg

Jeg skal ikke ønske noget (1819/1871)

Jeg bringer min sjæl til hvile og ro (dk1992)
Som lovet (dk1992)
Nøjsomhed og Gudsfrygt, en stor vinding (dk1992)
Et forsøg på et bibelsk syn (dk1992)
Gud hører og svarer (dk1992)

Gud hjælper dig (dk1992)
Alt andet i tilgift (dk1992)
I min nød, o Gud, styrkede, ja hjalp, ja frelste du (dk1992)
Faderen, som skænker os alt ved Ham (dk1992)
Guds rige og verdens rigdomme (dk1992)

Helliggørelse

Folk fornægter ikke dem selv (dk1992)

Hyrde tjeneste

(dk1992)

Kristenlivet

I foragtede mig ikke (dk1992)
Åndelig brydekamp (dk1992)

Jesus, vor bekendelses Ypperstepræst (dk1992)
At få fred med sine fjender (dk1992)
Fæld ikke dom før tiden (dk1992)
Disse ting, sige (dk1992)
Dig (dk1992)

Vejen til styrke, del 1 (dk1992)
De prøvede sjæle Gud kendes ved (dk1992)
Ham være æren i kirken (dk1992)
Visdoms begyndelse (dk1992)
Gør imod andre..... (dk1992)

Lad jer forlige (dk1992)
Forladt af alle (dk1992)
Arbejd på jeres egen frelse (dk1992)
Bøn for andres elendighed (dk1992)
I stor nød og trængsel, gør dette (dk1992)

Kristus, Guds vilje for dig (dk1992)
Elsk din næste som dig selv (dk1992)
Guds Ord og dig - spejler du dig i det? (dk1992)
Troens begyndelse og fuldendelse (dk1992)
Profetierne er pejlemærker (dk1992)

De umyndige (dk1992)
Kriser og besvær - Guds begyndelse (dk1992)
Venskaber og problemer (dk1992)
Ved kundskab skal kristenlivet bygges (dk1992)
Kristenlivets overflod (dk1992)

Undgå et koldt hjerte pga mørket i verden (dk1992)
Hvornår Gud? (dk1992)
Det kostelige er født med smerte (dk1992)
Udforsk hvad i har (dk1992)
Frelse fra naturlig styrke (dk1992)

Bevarelse ved magtesløshed (dk1992)
Vejen til bønnesvar (dk1992)
Min svaghed, din styrke o Gud (dk1992)
Søg først (dk1992)
De sande tilbedere (dk1992)

Kristus mit liv

Tro er en væren (dk1992)

Lægedom for menigheden

Kald det hvad det er (dk1992)
Spørg om hans magt og kærlighed (dk1992)
Den syge patient (dk1992)

Lære tjeneste

Menigheden

Den første menigheds fællesskab - vejen til vækkelse, del 2 (dk1992)

Den første menigheds fællesskab - vejen til vækkelse (dk1992)
Pastorens pligt: Hvad der rører Guds hjerte (dk1992)
Guds menighed, Guds præmisser (dk1992)
Sørøvere i vor midte (dk1992)
En befrier i vor midte (dk1992)

Profetisk

Det store og det mindre lys (dk1992)

Profetisk tjeneste

Prøvelser

For at vi ikke skal fordømme andre (dk1992)

Sejr

Stå fjenden imod (dk1992)
Mere end sejr (dk1992)

Stræb efter....

Stræb efter rådgivning (dk1992)
Vær en fredens person, så vidt det angår dig (dk1992)
Stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred (dk1992)
Stræb efter fred med alle og helligelse (dk1992)
Stræb efter at gøre godt mod alle (dk1992)
Stræb efter åndsgaverne (dk1992)
Stræb efter de største nådegaver (dk1992)
Stræb efter det lave (dk1992)
Stræb efter byens bedste (dk1992)
Stræb efter ret (dk1992)

Stræb efter tro

Løft troens skjold (dk1992)
Stå fjenden imod (dk1992)

Tjener

Hvilke redskab? (dk1992)
Skabelsen af en tjener, del 3: Jesus siger (dk1992)

Arbejderne er få (dk1992)
Skabelsen af en tjener, Moses, Josef, David (dk1992)
Skabelsen af en tjener (dk1992)
Forbilledet vi har i tjenerne (dk1992)
Et opråb fra hinsides (dk1992)

Tjeneste

Kaldsbevidsthed eller misforståelse? (dk1992)
Dø hver dag (dk1992)

Er i da rablende gale? (dk1992)
Meddele en nådegave (dk1992)
Kalder alle profeter og profetinder (dk1992)
Stop med at hyle og tjen (dk1992)
Lær andre (dk1992)

Teams i menigheden (dk1992)
Åben jeres hjem (dk1992)
De vises tjeneste (dk1992)
Tænk på de andre (dk1992)
Våger du over din næste? (dk1992)

Kristus lever og virker i jer (dk1992)
Tjenende alle, men forladt af mennesker (dk1992)
Glæden ved at tjene andre (dk1992)
Guds specifikke vilje (dk1992)
Gå i gang, Herren er med dig (dk1992)

Tro

Stræb efter tro, hvem Gud er (dk1992)
Tro og tillid ved Kristus (dk1992)
Gud glemmer os ikke, men venter og ser (dk1992)

Din tro er god nok (dk1992)
Tro er en relation (dk1992)
Alt er muligt for den der tror (dk1992)
I tro at tale (dk1992)
Stræb efter tro - del 2 (dk1992)

Stræb efter tro (dk1992)
I tro at få (dk1992)
Troen virker (dk1992)
Troen er en person (dk1992)
Hvad er tro? (dk1992)

Velgørenhed

Kristen velgørenhed (dk1992)

Vækkelse

Både Luther og Grundtvig er døde, lad os komme videre (dk1992)
Da vækkelsen døde (dk1992)

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus