BUTIK    Hvem    Kontakt   

Kristen velgørenhed

- skaf jer venner med den uretfærdige mammon

Har bibelen et budskab til os omkring vore brug af penge? Ja det har den, som overskriften siger, skaf jer venner med den uretfærdige mammon, for himlens og Jesu skyld.

Lukas 16.9
»Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.

Brug penge som et redskab, faktisk siger Paulus at vi ikke skal leve i sus og dus, men har vi mad og tøj skal vi være tilfreds med det.

Jeg siger ikke at der kan være behov som går ud over det, men essensen af det Paulus siger, tror jeg, at har vi et reelt behov, fx til al god gerning, altså til at gøre Guds gerning, så er Gud også interesseret i det.

(Lk 12:33)
33 Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger

Vores liv må altid være med andre for øje, og ikke os selv, spørgende hver dag: Hvad kan jeg gøre i dag Gud? Send mig.

Er vi selv ensomme og forladt, tjen andre, giv til andre hvad du selv har brug for.

(Is 58:7-8)
7 ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. 8 Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig

At tage sig af andre har altid løftet om at Gud vil velsigne dig, og lade dit lys flamme op, og give dig fremgang som aldrig gør.

William Booth, da han var oppe i årene, skulle på en konferrence og tale, men pga svaghed kunne han ikke komme, de bad ham så at sende prædikenen til dem så de kunne oplæse den for folk. Der stod kun et ord: "Andre".

Vi er altid os selv nærmest, vi er super gode til at tænke på os selv, men kristenlivet har et andet fokus, andre. Tag dit kors op og følg mig siger Jesus, fornegt dig selv.

Matt 6.19-21
Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Hvor har vi vort hjerte? I denne verdens rigdomme, eller de rigdomme vi kan samle sammen til det næste liv i himmelen?

Prøv dig selv, om du er rede til at opgive noget for en anden.

1 Kor 9.10-11
Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os.

Dette liv jeg har forsøgt at gøre rede for, har løfte om løn, velsignelse og hjælp i dette og i det kommende liv i himmelen. Men også hjælp til at leve dette liv med at give til andre.

Men som Esajas, der hørte kaldet: "hvem vil gå bud for os?", svarer vi: "ja Herrer, send mig"?

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus