BUTIK    Hvem    Kontakt   

Stræb efter tro

Tro er en af hovedhjørnestenene i det kristne liv, hvad du tror, vil ultimativt blive din skæbne, derfor må du altid og evigt søge at bede Gud rette din tro ind på hvad han vil i dit liv, så du følger hans planer for dit liv.

Guds planer er Hans Ord, Hans vilje er åbenbaret i hans løfter til dig igennem hele bibelen, om det drejer sig om din sjæls frelse eller om dagligt brød.

Hvad du tror vil ulitativt ske for dig og med dig. Jesus siger et sted i evangelierne "det ske dig som du troede" (Matt 8.13 eller et andet sted, "som du vil".

Vi må altså rettes ind, så vi kun får hvad Gud vil at vi skal få.

I 2 Tim 2.22 står der:

(2 Ti 2:22)
...stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed...

Vi skal altså stræbe efter det, ikke bare lade stå til, ikke bare tro at alt er som det bør være, bibelen siger vi ikke har fordi vi ikke har bedt, alt kanaliseres til os via bøn. Vi må bede som om det gjaldt vort liv, og tro mig, det gør det.

Men hvilke tro skal vi have, og hvor virkningsfuld er den?

Der står i Markus 11.22:

(Mk 11:22)
22 Jesus sagde til dem: Tro på Gud!

I grundteksten siger det græske kun "hav tro Gud", både Derek Prince, som havde studeret det græske hele hans liv og kunne undervise i det på uni, siger at der skal stå "hav Guds tro", jeg har også stødt på dette i en bibelkommentar der kommenterede netop det græske i denne tekst.

Hvis vi skal lykkes med dette liv som kristne, må vi have Guds tro, vor egen står ikke mål med hvad livet kan smidde i hovedet på os, langt mindre end hvad Gud vil virke i vort liv. Vi må have en tro der matcher opgaven, og det intet mindre end Guds egen tro.

1 Kor 14.1 siger attrå åndelige nådegaver, atrrå troens nådegave, så vi kan gøre Guds vilje, gøre Guds gerninger, så vi derved kan stå for Hans åsyn en dag og gøre regnskab

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus