BUTIK    Hvem    Kontakt   

Troen virker

Vi starter med Paulus tale til Kong Agrippa, og ham fortæller han hvad der skete ved hans omvendelse og hvad Jesus talte til ham, som er:

(Ac 26:17–18)
Dem sender jeg dig til 18 for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig.

Paulus taler her om hans tjeneste, hans formål, at åbne menneskers øjne ved Guds kraft ved forkyndelsen om korset og Jesus som opstanden.

Han skulle altså åbne deres øjne, deres indre altså, noget skulle gå op for dem, at det der blev talt var Guds sande Ord.

Vi læser i romerbrevet kapitel 10.17

(Ro 10:17)
17 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.

Troen er altså baseret på Kristi Ord, at noget er gået op for os, der er så at sige tændt i et lys inde i os, noget er født i os så at sige.

Denne tro er en pant fra Gud, et bevis på at Gud er startet på et værk i den enkelte, og som han selv vil føre til fuldendelse.

Kristus vort liv leves ved Ordet, ved Kristus, som er Ordet, det er altså ikke os der lever dette liv, men Han er livet i os.

(Ga 2:20)
20 Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Jeg lever ikke mere selv, jeg er død med Kristsu på korset, hans død blev min død, da jeg er medregnet i alt hvad han gjorde der.

Men jeg kan også regne det på samme måde med troen, Han begyndte, Han vil også fuldføre (Heb 12.2).

Men lad os se på et par eksempler på dette.

(2 Ti 1:13)
13 Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus

(2 Co 3:4)
4 En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus.

Tro, kærlighed og tillid er VED Kristsu, ikke ved os selv, som om vi selv formår at fuldføre det liv i os som er den nye fødsel.

Vi kan lige så godt bare lade Gud være Gud, og lade Ham virke det Han vil i os, for at føre os til fuldelse.

Men lad os se på et sidste eksempel i skriften.

(1 Ti 1:14)
14 og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus

"Vor Herres nåde har været ud over alle grænser", ved at virke tro og kærlighed står der, det er altså ikke os selv der virker dette, eller os der starter det som om vi selv kunne ved egen styrke og indsigt kunne leve dette liv i tro.

Men som sagt, troen kommer af det der høres, og det der høres, kommer i kraft af Kristsi Ord.

Ikke med vor forstand, men vor hjerter, med hjertet tror vi til retfærdighed, ikke med vor forstand, med hjertets griben, eller lytten til Guds røst der åbenbarer Ordet for os, så vi bliver grebet af Guds Ord til et liv vi ikke af os selv kunne leve, men som Jesus ved Helligånden lever i os.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus