BUTIK    Hvem    Kontakt   

Hvad er tro?

Hvad er tro og hvordan virker det? Hvor mange har ikke oplevet at træde vande og ikke kommet nogen steder? ja jeg selv har oplevet dette.

Men det behøver ikke at være svært.

Lad os se hvad skriften siger.

(Heb 11:1)
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses

Lad os se på det. Først står det at det er fast tillid. Altså noget der ikke let rokkes. Dernæst står der at det er overbevisning, om det der ikke ses.

Fast tillid og overbevisning, hvis vi skulle tygge drøv på det, er noget der ligger dybere end bare menneskelig tro, "jeg tror nok det bliver regn i morgen", det er ikke bibelsk tro.

At have tro med fast tillid er at have noget at stå på, nemlig et ord fra Gud, men det kommmer også af at have hørt fra Gud, hørt hans røst.

(Ro 10:17)
17 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord

(Jn 10:27)
27 Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig

(Is 30:21)
21 Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig: "Her er vejen, den skal I følge!"

Vi kan ikke leve på gårdsdagens manna, vi må have frisk forsyning hver dag for at gå fremad i livet med Gud.

Men som romerbrevet siger i 10.10

(Ro 10:10)
10 For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse

...så må vi altså til at bekende vor tro, den tro vi har i hjertet. Hvis vi ikke kan bekende noget, må vi til at bede til Gud om at høre hans røst, læse i bibelen, finde løfter frem som dækker vor situation, bede om hjælp til at tage imod, og bekende det der står.

Vi tror med hjertet, og bekender med munden til frelse.

Vi skal sige efter Gud, det han bekender skal også vi bekende.

(Ge 1:3-5)
Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.* 4 Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5

Ja det er bare at gå igang, men der er et skridt mere.

(Mk 11:24)
24 Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det.

Vi må tro det er sket, at vi har fået det vi bad om, og som vort ånd vidner om vil ske.

Guds Ånd vidner i vor ånd, eftersom troen har fået fat i os, eftersom vi har hørt fra Gud.

Så lyt til Jesu røst der siger KOM, og kom ud af båden, ud på vandet og gå med Jesus på Ordets bud. Tro og bekend Guds Ord.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus