BUTIK    Hvem    Kontakt   

Er i da rablende gale?

Mar 10.43-45
Sådan skal det ikke være blandt jer; men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«

Hvem i deres rette sind og med forstand, øsnker at ydmyge sig så meget, se afsavn, findes som en træl, en tjener, give sig selv for folkene man tjener, modtage ydmygelser, hån, spot, forfølgelse som ingen anden, vil blive misforstået, mistænkt, mishandlet, ja, prøvet som ingen anden.

Hvem ønsker at løbe spidsrod for kødelig berømmelse, ja det er der nogle der vil, men når prøvelser kommer, giver de bare flokken skylden, eller ophøjer sig selv og siger, at dem der forlod nok ikke kunne klare mosten.

Så skidt pyt med, at anklagerne bliver ved med at komme, det betyder ikke noget, andre får bare skylden.

Hvis man ikke er kaldet til et embede, så hold jer fra det, det vil bare medføre ydmygelser og prøvelser, og det vil bare med tiden vise sig, at man ikke er klædt på til den opgave man søger at besidde.

Gud kalder ikke bare nogen han ikke har forberedt. Der går ofte årevis før Gud indsætter en person i den kaldelse Gud har til dem.

Der er opgaver nok der kan gøres på den vej der fører til den tjeneste Gud har til en, som skal forberede, forme og danne, gøre klar til at man kan indgå i tjeneste.

Men nogle kommer bare ikke ind i de ørkenvandringer, og resultater bliver også derefter.

Hvis man ikke er sønderbrudt, kan man ikke tjene andre, hvis man ikke er sønderbrudt, kan man ikke forstå, langt mindre hjælpe andre i nød.

Kan du høre dette jeg forsøger at sige? Hvis du vil et embede, en tjeneste, vil Gud tage dig til side og udføre en særlig behandling af dig, han vil ydmyge dig i ørkenen, han vil slå dit kød ihjel, han vil gøre dig til intet, for at du kan være noget, som er virket af ham, som er dannet af ham.

Altså, vi må dø. Hvem vil virkelig dø? Vil du betale prisen? Er du klar til uselvisk, uden hensyntagen til dig selv at betale den pris?

Tag så dit kors op og følg Jesus, fornægt dig selv dagligt, og gør den tjeneste der følger med dit kald.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus