BUTIK    Hvem    Kontakt   

Teams i menigheden

Lukas 9.1-2
Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge,

Da Jesus havde givet disciplene magt, sendte han dem ud i små teams to to og to, så allerede der var ideen om teams ikke noget usædvanligt, og noget vi kan lære af i dag.

Men jeg ønsker at foreslå en anden vinkel, nemlig til menigheden.

Ligesom der er et team der står for lovsangen, eller måske flere, hvorfor så ikke uddelligere det med helbredelser til en bestemt gruppe der har fået bemyndigelse fra Gud til det?

Så er tjenernes hænder frie til at gøre det de er kaldede til, og behøver ikke at bekymre sig om det, andet måske bare at undervise.

Jeg vil her gerne berette om Charles Haddon Spurgeon, som når en af hans medlemmer af kirken var syg, boede hos dem indtil den syge var rask.

Han bad, han underviste, han læste i bibelen, han samtalede, indtil svaret brød igennem.

Det er ikke sådan som mange har det: "det var nok ikke Guds vilje denne gang....", nej, han tog ikke nej for et svar, og regnede fuldt og fast på, at Gud ville gribe ind, sådan var hans tro.

Dette er et stort forbillede for forbedertjenesten jeg her foreslår der oprettes i alle menigheder, de underviser, de beder, de samtaler, de holder ud indtil svaret kommer.

Hvis Gud ønsker at Hans navn må herliggøres, vil han også gribe ind synes Spurgeon at sige.

Jeg vil også fortælle om Spurgeons forbøns møder, der foregik under kirken. Der var samlet 700 mænd og kvinder for dette ene, at bede om at Gud måtte være på møderne og bekræftige hans Ord.

Dette bør være menighedens kraftcenter, bedende kristne, der nedbeder Guds velsignelse over møderne, forkynderne og medlemmerne.

Ja teams til helbredelser, og teams til bedemøder, ja, teams til alle ting som tjenerne ikke selv kan påtage sig, for det de ikke har tid og overskud til.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus