BUTIK    Hvem    Kontakt   

Skabelsen af en tjener, del 3: Jesus siger

Markus 10.43-44
Sådan skal det ikke være blandt jer; men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl.

Johannes siger, "han bør vokse, men jeg blive mindre", der er noget i os som må dø.

"Men den der vil være stor blandt jer", altså, siger Jesus, hvis du virkelig vil, så må du godt, men du skal betale prisen, og tage tjenerskikkelse på. I det er der ikke meget plads til at være herre over andre, eller give ordre, der er ikke plads til at møve sig frem.

"Den der vil være stor", ja Jesus har det ok med at vi vil noget i hans rige, men så meget andet i Guds rige, skal det være på Guds præmisser, på hans betingelser, ellers glem det.

Han må vokse, og vi blive mindre, vi må som Paulus dø dagligt, lægge vort liv i Guds hænder og dø bort fra vore egne behov, ønsker og vilje, siger Jesus ikke: søg først Guds rige????

Jesus går endda så vidt som at sige, at en tjener først skal tage sig af hans herre, før han tager af sig selv.

Jesus siger videre:

"Den, der vil være først, skal være alles træl"

En træl er nederst på rangstigen, en der ikke har rettigheder, men som bare eksistere for sin herre og alle andre.

Hvordan folk af kødelig ambition ønsker at være først, blive set op til, være den mest rigtige, være noget stort, er ikke noget jeg kan forstå, der er jo en pris at betale for den slags, men hvor ofte er det ikke sådan som farisæerne, de sad på Moses stol, men ville ikke selv røre de ting de forlangte af andre, folk som er kødelige vil gerne være store, men betale prisen vil de ikke.

Nej, der er en pris at betale, uden kommer Guds velsignelse til at tjene ikke.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus