BUTIK    Hvem    Kontakt   

Arbejderne er få

Mat 9.35-38
Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.

Vi er disciple, vi følger Jesus, ikke bare i at tro, men i en tro der ligner hans, ja er hans.

Vi følger ham i gerninger som ligner hans, ja er hans.

Han prædikede, han helbredte, han udrakte hans hånd til udfrielse og frelse, til lægedom, i mødet med mennesker.

Men hvad han gjorde, og gør er også vi kaldede til at gøre, ja som disciple er vi kaldede til et elev lærer forhold, hvor vi er i Helligåndens skole, og lære og indføres i det liv og de gerninger som Jesus gjorde og stadig gør i dag.

Råbet fra Gud går ud til alle, "hvem skal jeg sende?", "hvem vil gå bud for mig?".

Så mange som hører og adlyder råbet, vil komme ind i dette forhold, dette elev/lærer forholdet. Det at blive gjort duelig til al god gerninger, er vi ikke i os selv, det er noget vi skal gøres ved af Gud.

Vi må blive mindre, og han vokse i os, for at vore gerninger må være hans, og ikke vor egne.

Det kræver også et hjerte for mennesker, vanrøgtede og forkomne, som får uden hyrde, vi må forvandles til ligehd med Jesus, for at kunne være til nogen gavn.

Dette er livet Jesus kalder os alle til, kalder, men hvem vil lytte, kalder, men hvem vil tage imod?

Så mange som adlyder kaldet, ligger et utroligt liv foran dem, et liv med Guds indgriben i menneskers liv, et liv i velsignelse til en selv, i form at åndelig velsignelse til at leve for Gud.

Men arbejderne er få, Jesus siger: Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.

Når du selv har taget imod kaldet, så bring kaldet videre til andre, som også skal høre og adlyde Guds kald over deres liv.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus