BUTIK    Hvem    Kontakt   

Forbilledet vi har i tjenerne

1 Pet 5.2-3
Vær hyrder for Guds hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorden;

Som Kristus er, så også vi i denne verden siger Johannes i 1 Johannes 4.17, som Kristus gør, så gør også vi. Jesus havde det samme forhold til Faderen, som han så Faderen gøre, gjorde også han, som vi ser Jesus gøre, gør også vi.

Men Jesus har sat nogle i menigheden til at lede, til at afspejle på en særlig måde Guds væsen og vilje, til at afspejle det liv vi alle skal leve.

Vi har tjenerne som eksempler på hvad et liv i lydighed kan bringe, det er som sådan de er kaldede, ikke bare at forkynde Ordet.

Ef 4.11-12
Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op,

Tjenerne udruster os ved deres forkyndelse, men også ved deres eksempel. De forkynder, og vi lærer det samme, vi lærer af deres eksempel, så vi selv kan lære andre Ordet og gøre dem til disciple af Jesus.

Og på den måde vokser legemet og opbygges, ved hvad den enkelte yder af tjeneste overfor andre, og derved flyder livet fra den ene til den anden, til et vidnesbyrd for verden.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus