BUTIK    Hvem    Kontakt   

Stræb efter tro - Stå imod fjenden

Luk 18.1-2
Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker.

Den uretfærdige dommer, er et billede på fjenden, som ikke vil give retten lov at ske for Guds børn, ja for enkerne, som er et billede på Guds menighed, nok ubetydelig og svage, men står de på deres Guds givne ret, så vil fjenden vige.

Bibelen siger at vi skal stå djævelen imod, så skal han vige fra os.

Men der er brug for udholdende tro, en tro der ikke giver slip på Guds løfter, giver slip på det Gud har sagt i hjerterne, troens vished, som vidner med vor ånd, om hvad Gud i Kristus har givet os.

Luk 18.8
Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Gud vil skaffe os ret, det er altså ikke Gud vi har problemer med, men at vi lytter til fjenden, som siger, "måske vil Gud allligevel ikke" eller "du får alligevel ikke noget".

Men den sidste menighed er ikke en stærk menighed, ifølge menighedsbrevene i åbenbaringsbogen, men det behøver ikke være os alle, men vi kan lytte til Guds røst.

Vi kan være iblandt dem der erobrer nyt land og forsvarer det gamle, som står på løfterne og får dem opfyldt.

2 Tim 2.22
Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.

Det er derfor at vi skal stræbe efter tro, og troens vished, indtil vi kan stå på løfterne givet i Guds Ord, og efter den er kommet, takke, indtil svaret kommer.

Derfor, stræb efter tro, så Guds Ord i dit indre, lad Gud råde, giv ham magten i dit hjerte, overgiv dig helt og fuldt til Guds vilje, så skal du høre, at han siger, ”Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille!” 2 Mos 14.14.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus