BUTIK    Hvem    Kontakt   

Stræb efter fred med alle og efter den helligelse

(Heb 12:14)
14 Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.

Kan det tænke sig, at det der her er tale om, er, at tjenesten, kristenlivet, kristennavnet ikke må komme i vanry? At intet må skille imellem os og andre, fred med alle? Og Helligelse, at vi må være et lys og fyldt med saft og kraft fra Herren? At Kristus må få Herredømmet i os, så vi bliver forvandlede til al god gerning?

I så tilfælde, kan jeg sige, at vi er som en by, placeret på toppen af et bjerg, byen kan ikke skjules, men vil kunne ses af alle.

2 Tim 3.16-17
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

I den gamle oversættelse står der "duelig", og ikke bare blive udrustet.

For mig at se betyder duelig, at vi kommer ind i en process med Jesus, hvor vi lærer Ordet og bliver forvandlede så vi kan gøre disse gode gerninger.

Men Kristus er vor duelighed, det er ved ham at vi skal vandre på vor høje (kan ikke finde verset).

Vi skal stræbe efter fred med alle og helligelse, uden denne skal ingen se Herren.

Dette er alvorlige Ord. Vi er altså fredens børn, dem der vil fred med alle, selv fjender, det er så alvorlige ord, og helligelse, at blive sat til side for Herrens formål, tjene Gud og mennesker.

Hvorfor skulle vi ellers være kristne, hvis vi ikke gør disse ting? Så er vi jo bare til pynt.

Nej, vi må være duelige til al god gerning.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Creationdays.dk - artikler

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus