BUTIK    Hvem    Kontakt   

Stræb efter byens bedste

(Je 29:7)
7 Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt.

Vi er som kristne også kaldede til at være til velsignelse for den by vi bor i. Vi er ikke bare kaldede til at bo for os selv, passe vore egne sager, komme i kirke, uden også at være et lys for den by man bor i.

Mange kristne har oplevet stor velsignelse ved at starte virksomheder, butikker eller anden hverv, hvor de har kunnet tjene til dagen og vejen, og samtidig være et lys for det lokalsamfund de bor i.

(1 kor 10:24)
Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.

Men udover at være et lys for byen, så kan det også tjene til indkomst til at man kan så ind i Guds rige med det man tjener.

Man kan komme i berøring med mange mennesker ved at tjene og betjene dem med en evne, noget man sælger, samtaler knytter bånd, og muligheder for at dele noget fra ens liv kan forekomme.

Men udover lønnet arbejde, så kan ulønnet, frivilligt arbejde også være en åben dør til at være et lys for andre, via de evner man har.

Vi skal også bede for byen vi bor i, lige som vi skal bede for magter og myndigheder.

Med vore bønner følger Guds velsignelse, som vi jo er kaldede til at sprede på vor vej, dette kan ikke siges kraftigt nok, en retfærdigs bøn har en mægtig virkende magt.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus