BUTIK    Hvem    Kontakt   

Mere end sejr

Jesus forandrer sig ikke, Han er den samme i GT som i NT, stadig lyder sejrsråbet over Hans folk, fordi det er Herren der går med og kæmper for os.

Han baner en vej foran os så vi kan gå igennem fjendens geleder, og nedbryde fæstningsværker, ja Jesus siger endda at helvedes porte ikke skal kunne holde stand imod det levede Guds folk.

Vi er ikke på tilbagetog, men går fremad i triumftog med Jesus foran os.

(2 Co 2:14)
14 Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.

(Col 2:14-15)
14 Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset;* 15 han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.

Vi har noget GT folkene ikke havde, vi har et forsoner værk, som afklædte fjendens hær, men de andre havde alligevel Gud til at kæmpe for dem på grund af løfterne.

(5 Mosebog 32:30-31)
30 Hvordan kan én forfølge tusind eller to jage ti tusind, hvis ikke Herren har overgivet dem, deres klippe har prisgivet dem?* 31 Dog, deres klippe er ikke som vores, vore fjender skal ikke være dommere.

I Romerbrevet det 8ne kapitel, kommer Paulus med en liste af forhold fra vers 35 og kapitlet ud, som beskriver helt uoverkommelige forhold, men Herren er den samme, han bevarer sit folk uanset hvad.

(Ro 8:37)
37 Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.

Dette er vor klippe, stå fast på det, så skal fjenden fly fra jer.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus