BUTIK    Hvem    Kontakt   

En befrier i vor midte

2 Ki 13:10-11
10 I Judas konge Joashs syvogtredivte regeringsår blev Joash, Joakaz søn, konge over Israel, og han regerede seksten år i Samaria. 11 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han veg ikke fra alle de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til, men fulgte dem.

Det sker ikke så ofte, at efterfølgeren arver forgængerens synder, og at de er meget værre end dem, deres greb om det onde er blevet styrket igennem et helt liv, og disse driver menigheden i en afgrund de ikke selv kan komme ud af, og de bliver holdt fast i en illusion af, at hvis de siger imod, går de imod Gud.

Men der er bud til tjenesten, om hvordan de skal opføre sig, der er rammer for deres virke, påbud og forbud.

Men det kan komme så vidt, at tjenesten i en menighed ikke vil lytte til alle de kommentarer de får fra tilhørerne, bekymrede og omsorgsfulde troende der ikke kan stå og tie stille ved iagttagelsen af hvad der sker i menigheden, og skyr man det onde, så flåes man (Esa 59.15).

I menigheden bør der være ældste der vogter menigheden, men hvis ældstene er forkynderne selv eller begge er afvegne fra sandheden, så kan Gud oprejse en frelser, en der kan lede folkene af rette vej.

2 Kings 13:5
5 Derfor gav Herren Israel en befrier, så de slap fri af Arams magt, og israelitterne kunne bo i fred som før.

Ordet 'befrier' står godt nok ikke nævnt i NT som en person, men vi har eksemplet fra GT, hvor Israel igen og igen kommer i problemer, og vi har jo skriften til at lære os hvad vi har brug for.

Disse 'befriere' vil måske hovedsageligt være hyrder eller profeter der har magt til at styrke de slappe hænder og fæstne dem til Jesus, Gud har sin Josef i enhver menigheden, eller så kan han lade ham opstå i deres midte.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus