BUTIK    Hvem    Kontakt   

Spørg om hans magt og kærlighed

Salme 41: Lille Guds barn, hvad skader dig (Grundtvig)
"Spørg om hans magt og kærlighed"

Hvad skal der til at vække verden? Intet mindre end et jordskjælv, og det et som vækker hele nationenen, hele Guds folk.

Folk er så vant til at høre taler der siger at alle er Guds børn, bare man er døbt og konformeret, så er den hellige grav vel bevaret, ja man har endog hørt folk sige at man ikke behøver at læse i bibelen, uanset hvad, så er det ok.

Men hvordan kan vi vide om vi er på vej til himmelen eller helvede uden Guds Ord? Hvordan kan vi finde vej, uden nogen til at gå foran og vise vej?

Vi må "back-to-basics", tilbage til det fundamentale og begynde og spørge Gud om hans magt og kærlighed, og søge den Gud der flytter bjerge, om igen at flytte bjerge, ikke kun for os, i menigheden, men også for dem udenfor menigheden, så Guds herlighed må komme til syne, at mennesker må smage og se at Gud er god, at han er til, at ethvert menneske kan forstå at en dag skal de stå til regnskab for deres liv.

Hvis alle kristnes liv prædikede dette budskab, så ville vi have en vækkelse i dag.

Gud har et kald til mere end baqre lige at klare os, til mere end at vi lige kan komme igennem dette liv. Jeg taler ikke om verdslig rigdom, nej, jeg taler om åndelig rigdom, som dem der forkynder Guds Ord, læger de syge, og opvækker de døde.

Hermas Hyrden har sagt: Det er en stor glæde at helbrede mennesker, og en stor synd ikke at gøre det.

"Spørg om hans magt og kærlighed" siger salmen, SPØRG om den, søg den, giv Gud dit hjerte.

Efes 3.20-21
Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.
Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus