BUTIK    Hvem    Kontakt   

Åndelig brydekamp

Ef 6.12
Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Der går ikke lang tid efter vi bliver kristen, at vi oplever modstand, kamp, noget forsøger at fjerne os fra troen på Jesus, noget vi ikke kan se, men i værtefalde fornemme.

Vi finder i bibelen eksempler på at Jesus og apostlene konfrontere det onde, som nogle mennesker kan være styret af, som direkte er styret af destruktive kræfter, som forsøger at slå en ud af det løb man løber med Gud.

Matt 5.43-45
I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Det ville være lettere hvis vi var kaldede til at hade vor fjender, men Jesus vender det hele på hovedet, og siger vi skal elske dem. For Gud lader sin sol skinne for både gode og onde, så derfor må heller ikke vi gøre forskel.

Men vi skal velsigne dem, bede om at det må gå dem vel, bede om, at de må komme til erkendelse af deres synders tilgivelse hos Jesus.

Luk 6.28
Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.

Så fordøm ikke, så skal du ikke fordømmes, tilgiv, bær over med, elsk.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus