BUTIK    Hvem    Kontakt   

De prøvede sjæle Gud kendes ved

5 Mos 8.2
Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej.

Hoseas 13.5
Jeg lærte dig at kende i ørkenen, i luftspejlingernes land.

Disse to vers afspejler prøvelsens formål, at Gud må kende hvad der bor i os, ikke at han ikke allerede ved det, men det er sjældent vi selv ved det, men der er ofte en dobbelthed i nogle ting i bibelen, der er Guds side, og så er der vor.

Men jeg tror det Gud søger i prøvelsen er selve erfaringen, forudviden har han allerede, han kender slutningen før det hele begynder.

Det vil sige, at Gud er der i begyndelsen af prøvelserne, når de er der, og efter, han leder os igennem strømme af prøvelser, er med os når vi står midt i vandene.

Men vi må også se på dem der har tro til at undgå prøvelser, som er glatte ål, som har nøgler til at klare alle ting, som derved undgår prøvelsernes virkning.

Konteksten af Matt 7.21 er de falske profeter, glubske ulve, klædt i fåreklæder, ja de er bløde, ja de er udaf til smilende, milde, kærlige, men indad til, er de en helt anden.

Matt 7.21
Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Der findes mennesker der har en tro der kan håndtere enhver prøvelse og mestre den så de ikke bliver prøvet, de har lige svar på alle ting, og enhver modgang bruger de lige deres tro på, så de ikke behøver at gå igennem noget som helst, de har svar på alt.

Men der er en tro som bare er som en nøgle, et redskab, som bliver brugt til at afvise enhver prøvelse, men det er ikke en tro fra Gud, for Markus 11,22 siger i grundteksten, ”hav Guds tro”, altså ikke vor egen, altså ikke en nøgle vi selv kan bruge, tro er en person, som bruger os, det er Gud der tager os fra et sted til et andet, det er Guds tro.

Men tilbage til verset.

Vi har været inde på at Gud ønsker at kende os i prøvelser, for at ville kendes ved os, for at se hvad der kommer ud af os når prøvelserne kommer over os, og det er også det dette vers taler om, der er folk hvor prøvelserne preller af på, glatte som ål, men Jesus vil ikke kendes ved disse mennesker, men kun dem prøvelserne har gjort sin gerning på.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus