BUTIK    Hvem    Kontakt   

Guds Ord og dig - spejler du dig i det?

Spørgsmålet er, passer vor forståelse af livet med Gud, med Guds Ord? Kan vi genkende os selv i det vi læser med det vi tror og lever?

Et godt sted at læse en gang imellem er 5 Mosebog kap 28, velsignelse eller forbandelse, ja hele bibelen, men denne gang ønsker jeg at bringe dette kapitel frem.

(5 Mos 28:1-2) Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk.* 2 Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:

Ifølge Derek Prince i bogen velsignelse og forbandelse, du kan vælge, siger han at det ikke behøver at være tilfældet at forbandelse er et resultat af vor ulydighed, der kan være andre årsager som bringes frem i bogen.

Men spørgsmålet, er jeg under Guds velsignelse eller ikke, flyder frelsens kilder ud af mit indre eller har jeg aldrig helt nok til mig selv eller andre?

Kapitlet taler om velstand på verdslig vis, men der er også en åndelig velsignelse (Ef 1.3).

Rent materielt siger ordsprogene at vi skal låne ud og ikke låne af andre, altså som Paulus taler om, nok til os selv og al god gerning.

Kan vore liv måle sig med det? Eller er hver månede en kamp? Svaret kender du selv, men spørgsmålet er så, hvad gør du ved det?

Der står i brevene at vi skal bringe alle ting frem for Gud i bøn og taksigelse, fordi i erkendelsen af hvem Gud er, vist i Ordet, vises det os at Gud har omsorg for alle ting

Om det er åndelig eller verdlig velsignelse Gud giver, så ønsker han at vi giver tilbage til Guds rige, så huset kan blive fuldt, alt sammenknyttes ved det den enkelte bringer og er.

(2 Co 3:18) 18 Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Dette er formålet med at vor liv og bibelen kommer i forensstemmelse, at vi bliver forvandlet efter det billede vi skuer.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus