BUTIK    Hvem    Kontakt   

De umyndige

Mt 21:16
Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsangâ?

Når man studere salme 8, hvor dette er hentet fra, viser David Guds storhed, og hvor små vi er, og kommer med pointen at det netop er denne kombination der bringer Guds virke i al Hans magt og virke.

I 1819 oversættelsen af det nye testamente står der:

af de Umyndiges og Diendes Mund skal du berede Lov?

I grundteksten synes det at se ud som om at det er "af børns" og ikke ordet umyndige med mindre man ser ordet som symbolsk, altså dette er en tolkning, som jeg synes er vældig god, for det beskriver jo netop den stilling et barn er i pga dets umyndighed.

Jesus siger i Mattæus 18.3. at hvis vi ikke omvender os og bliver som børn, så kommer vi slet ikke ind i himmeriget.

Altså, som disse umyndige, dem der ikke kan klare sig selv, disse som er afhængige af deres forældre. Sådan må vor liv være i Guds varetægt, et afhængighedsforhold.

Umyndige bliver vi kun hvis vor egen styrke er brudt, taget fra os, hvis vor ånd er sønderknust så vi kun har vor styrke i Jesus.

Faktisk er det de eneste Jesus vil kendes ved på dommens dag, ikke alle dem der gør store gerninger ved deres egen tro, men kun dem Jesus kender, altså, dem der kender sig selv som umyndig, som et barn, kun dem vil Jesus kendes ved. Så det er ikke enhver der siger Herre, Herre, der kommer ind, men dem der har ladet sig afklæde og blive som børn.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus