Hvem    Kontakt   

Frelse fra naturlig styrke

Ps 20:7-9
7 Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, han svarer ham fra sin hellige himmel med sin højre hånds frelsende gerninger. 8 Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. 9 De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder stand.

I den gamle oversættelse står der: "Nogle stoler på Heste, andre på Vogne, vi sejrer ved HERREN vor Guds Navn."

Den naturlige styrke regner Gud ikke for noget, og er altid i vejen for at Gud kan komme til. Gud venter tålmodigt på at vi giver op, så han kan redde os.

Nogle stoler på egen tro, som de har bygget op, hvor andre står fast på hvad Jesus har købt og betalt for dem.

Det første genkender Jesus ikke, og Jesus vil på dommens dag sige: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Mt 7:23.

Jesus er enten troens banebryder og fuldender (Heb 12.2) af vort liv, eller slet ikke. Hvis vi ønsker at frelse os selv, så får vi lov til at gå vore egne veje, med det resultat at vi farer vildt.

Ro 1:16
16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror

Update af websites

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Creationdays.dk - artikler

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsesberetningen.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1