BUTIK    Hvem    Kontakt   

Bevarelse ved magtesløshed

2 Co 11:29-30
Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det svier i mig? 30 Hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed

Hvis du er stolt og tror at du er stærk, pas på; hvis du siger at du aldrig vil falde fra, så er måske du i fare for netop dette.

Ingen kender sin egen styrke, eller mangel på samme, og ingen kender sig selv ret, som Jesus kender os; han har gennemskuet os fra begyndelsen af, ja før verdens grundvold blev lagt, han så det alt sammen, begyndelsen til enden.

Livet kan være ret farefuldt, og vi kender ikke dagen i morgen, men den sikreste sti at betræde er den der hedder gudsfrygt og hellig bæven; frygt for at gøre Gud imod, frygt for at falde fra.

Paulus hørte ikke til de stærke, han var magtesløs, han var ikke myndig, han havde ikke ret meget tillid til at han selv skulle kunne klare det, men netop dette var hans styrke, for i hans magtesløshed, udfoldte Guds kraft sig helt.

2 Co 12:9 men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig

Dette er også mit eget vidnesbyrd. I 15 år næsten har Gud bevist sin magt ved at bevare mig, jeg kan også sige at det ikke var min egen styrke, men Gud der bar igennem, ikke min egen tro, eller noget andet ved mig selv, men det var Kristus i mig, herlighedens håb der gjorde det hele.

Peter siger det samme i 1 Peter 1:5:

1 Pe 1:5
som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid

Men tilbage til Paulus.

Det er ganske sundt at have en hellig bæven for at falde fra, selv om man har alle disse skriftsteder, ja hvem oplevede Guds virke om ikke Paulus? men alligevel brændte det i ham, så jeg tror det er sundt at frygte for at falde fra, for at vor tro og bevarelse ikke må være af os selv, men af Jesus, at vi må sætte alt ind på at tro på ham, og i bøn råbe til ham som har al magt i himmel og på jord til at bevare vore sjæle indtil den dag kommer, da vi ikke skal være her mere.

Indtil da, Jesus kom snart.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus