BUTIK    Hvem    Kontakt   

Hyrdens menneskelighed

Hyrde embedet (Ef 4.11)

Heb 5.1-4
For enhver ypperstepræst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtofre for deres synder. Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske og derfor må frembære syndoffer for sig selv såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage, man må ligesom Aron kaldes af Gud.

Dette om ypperstepræsten, men dette kendetegner også hyrdens sind. Han er et menneske, kan fejle, og kan derfor føle med fårene.

Han kender sig selv utroligt godt, men også Guds nåde og tilgivelse, så han kan pege hen på Jesus som forsoner og mellemmand.

Han føler på en særlig måde med fårene når de har problemer, han kender deres kampe, han kender deres nederlag, deres prøvelser og svagheder, fordi han selv står i hans egne.

Det er derfor vigtigt at det ikke er en ung i troen, uden livserfaring, en som ikke endnu har prøvet kræfter med sig selv og livet.

Men hyrdens job er også at knytte til Jesus, pege på korset, som frigørere, frelser. Hyrden er kun underhyrde, altså under Jesus, og skal derfor pege hen på den gode hyrde, Jesus, som begynder og fuldender for vor tro.

Paulus taler om evangeliets forligelses tjeneste, men hyrden har også hans forligelses tjeneste, nemlig at knytte bånd imellem fårene og hyrden.

Dette kan hyrden kun gøre, hvis de har tillid til at hyrden, og fårene kan høre Jesu røst i det han gør.

Men hvordan får man tillid til en hyrde? Skal han ikke være gennemsigtig, ærlig, redelig, ærlig om hans egne problemer, lægge alt frem som kan tjene menigheden til gavn, også selv om det er at afsløre hans egne kampe?

En der vil dele sit liv med andre, kommer man tættere på, bliver mere eet med, og man får lyst til at snakke med sådan en person, for kan vi ikke godt lide at snakke med folk der har de samme problemer som os?

Skal man vinde folks tillid, må man tjene dem, give sit liv for dem, som Jesus gjorde for os.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Creationdays.dk - artikler

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus