BUTIK    Hvem    Kontakt   

I min nød, o Gud, styrkede, ja hjalp, ja frelste du

Hvor mange har ikke oplevet vor ringhed, svaghed, skrøbelighed, vor ringe evne til at gøre det vi skulle? Ja listen fortsætter, føj selv på.

Men Gud er ikke en Gud der er langt borte, Han er os nær i vore hjerter, vor ånd tog Han til bolig da vi blev født på ny.

Større er Han der er i os, end han der er i verden (1 John 4.4), så det er Gud den almægtige der er på vor side der kæmper, ja styrker, ja hjælper, ja frelser os fra alt hvad der kommer vor vej.

Men ak siger du, jeg er så fattig og arm.

(2 Ch 14:10)
10 Asa råbte til Herren sin Gud og sagde: "Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der har stor styrke, og den, der ingen har. Hjælp os, Herre vor Gud, for dig støtter vi os til, og i dit navn er vi draget mod denne hær. Herre, du er vor Gud; over for dig formår intet menneske noget."

Der er altså ikke forskel på stærk eller svag, Herren er den samme. Menneskers styrke kommer til kort, men under dig er Guds evige arme.

(Ps 116:5-7)
5 Herren er nådig og retfærdig, vor Gud er barmhjertig; 6 Herren vogter de uerfarne, jeg var hjælpeløs, men han frelste mig. 7 Fald til ro igen, min sjæl, for Herren har handlet vel imod dig.

Gud er god, det beror ikke på din styrke, Gud er god, han bærer, styrker, hjælper, ja frelser dig i din nød. På trods er ordet her, altså det beror ikke på din egen erfaring eller styrke.

(Je 32:17)
17 Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig!

Den gamle oversættelse af 1931 siger: skulle noget være for underfulde for dig? Den oversættelse kan jeg bedst lide. Skulle noget være for stort?

Har vi en stor Gud, og beder kun små bønner? Tænk over det. Skulle noget være for stort for vor Gud? Jeg siger nej. Prøv ham af, pres ind på ham med de store ting, så vel som de små, i alt hav ham i tanke.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus