BUTIK    Hvem    Kontakt   

Guds rige og verdens rigdomme

(1 Ti 6:6-10)
6 Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv;* 7 for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den;*

Ordet nøjsomhed har i grundteksten i sig at have nok og være tilfreds dermed, altså vi har ikke med en Gud der er karrig, som ikke vil give os hvad vi behøver, men en Gud som i rigt mål vil tage sig af os.

Det kan være vi får et job lige pludselig, en mulighed for at tjene lidt ekstra, Guds veje er mangfoldige.

8 har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det.* 9 Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse.* 10 For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.*

Vi skal se senere at det ikke er forkert at være rig, det skal bare ikke være hele vor stræben, faktisk står der at rigdom er usikkert, det kan komme, det kan gå, men mest af alt, så kræver det ret så meget karakter at bære en formue, som også skriften her udtaler.

(Php 4:11-13)
11 Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget; for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har.* 12 Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel.* 13 Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.*

Nøjsomhed med Gudsfrygt viser også vej til et travlt liv, et liv i gode gerninger for Gud og mennesker, det tillader ikke at man sidder stille, men man må udnytte tiden til noget gavnligt for andre.

Der står et sted om at udnytte tiden, da dagene er onde, altså, gør alt hvad man kan gøre, med den tid man er givet er af aller højeste vigtighed.

(1 Ti 6:17)
17 Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver.*

Altså har man rigdom, har man det mere ansvar for at meddele noget til andre i form af gode gerninger, Jesus sagde til disciplene, de fattige har i jo altid hos jer (joh 12.8)

Men Gud kalder os til en ubekymrethed overfor vore egne behov og denne verdens rigdomme.

(Mt 6:26-33)
26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?* 27 Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? 28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. 29 Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.* 30 Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?* 31 I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? 32 Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. 33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift

Pointen er, stræb ikke efter rigdomme, kommer de, lad dem komme, men brug ikke al din tid på at skaffe dem, det har ikke Guds velbehag, da det stjæler den tid vi skulle bruge på Ham eller mennesker.

Søg først, siger Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed.

Gør vi dette har vi ikke tid til at søge rigdomme til os selv, men fokus bliver andre menneskers ve og vel.

'Adlyder vi, følger lønnen os af sig selv.

(Pr 10:22)
22 Det er Herrens velsignelse, der gør rig, slid føjer intet til.

pointe: at adlyde Gud bringer mere velsignelse end slid og slæb

En sidste pointe henter jeg fra Guds virken for folket Israel. De var i Ægypten som slaver og blev befriet af Moses, for at bringe dem til et land med mælk og honning, betegnende Guds velsignelse.

(Ex 33:3)
3 I skal til et land, der flyder med mælk og honning.

Mælken står for det mest basale, livsnødvendige, men honningen står for det lidt ekstra som sætter prikken over i’et, så Gud har omsorg for det hele.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus