BUTIK    Hvem    Kontakt   

Jeg skal ikke ønske noget

Sal 23.1
1 En Psalme af David. Herren er min Hyrde, mig skal intet fattes.

Nu siger jeg nok som måske er lidt omvendt, men på engelsk står der, "I shall not want", ANYTHING tilføjer Spurgeon så.

Spurgeon havde erkendt at det ikke drejede sig om hans ønsker, eller hans liv, men om Guds.

Vi lever ikke mere efter vores egen vilje eller ønsker, ja vort liv er ikke vort eget, det tilhører Gud, har han så ikke råderet over selv vore ønsker og vilje?

Kol 3.3
3. Thi I ere døde, og Eders Liv er skjult med Christus i Gud

Udgangepunktet er jo dette, lad os regne.

Når skriften siger vi er døde med Kristus, så skal vi også regne os selv for døde, altså, så nytter det ikke at have en masse ønsker og drømme der ikke er helliggjorte, altså været under Guds indflydelse, livgivelse eller dom.

Gud er god, ingen tvivl der, men en Fader giver ikke alt til Hans børn, nej, ikke alt er godt, og ikke alt er godt lige nu, måske senere.

Men uanset hvad, så må vi lade Gud gøre som Han vil, Han er vor Herrer.

Men hvad så?

Sal 23.3
Du har givet ham hans Hjertes Begæring og ikke nægtet ham det, hans Læber ønskede. Sela.

En anden oversættelse siger: Da skal du have din fryd i Herren, og Han skal give dig efter dit hjertes attrå.

Ordet fryd på hebræisk kan oversættes med "blød" eller "føjelig", altså, hvis du er blød og føjelig, skal Gud lægge en attrå i dit hjerte, for at give dig det du attrår.

Hvor efterlader det så os?

Kan ordene "Careless in the care of God", ikke godt beskrive den stilling vi er sat i? Altså, jeg er ligeglad, Gud gør som du vil, bare jeg må høre dig til, søg først Guds rige.....

Hvis vi søger Guds rige først, hvordan kan vi så ønske os mere eller andet? Er vi ikke frelste fra Ægyptens kødgryder?

Hig efter det der hører himmelen til, siger Paulus, ikke efter det der hører jorden til.

Kol 3.2
2. Tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er paa Jorden.

Mange søger at blive rige, men vi er på valg, tjen Gud eller mammon, ja, vil vi Gud må vi vælge Gud alene, så kom rigdom om du vil, jeg Kristus vil høre til.

Om velstanden vokser, agt ikke derpå siger bibelen, men vi skal agte på Jesus.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus