BUTIK    Hvem    Kontakt   

Nøjsomhed og Gudsfrygt, en stor vinding

1 Tim 6.6
Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv;

Dette Ord indeholder en kernesandhed, som kan stille en til ro i al ens stræben efter alt det man ønsker sig her i livet.

Ordet "nøjsomhed", har på græsk mere en eet aspekt. Det har i sig at være tilfreds med det man har, men så kommer det interessante, det har i sig også dette element at have hvad man har brug for, samt, en stille tillid til at Gud nok skal tage sig af en.

Det er som om denne udlægning giver genlyd i Hebræerne 13.5-6, hvor der står:

Heb 13.5-6
Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.« Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig?

Altså, Gud vil ikke lade dig i stikken, han vil, når tiden er til det, hjælpe dig til det du har brug for.

At Gud så kan finde på at forlænge ventetiden for at prøve os, er en anden historie. Men som sagt, når tiden er, så vil svaret komme.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Bynuan.dk - John Bunyan

Creationdays.dk - engelsk

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt

De gamle stier.dk - andagter

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Historienomjesus.dk - evangeliser

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Spurgeon.dk - Charles Haddon Spurgeon

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus